Software Test Developer

Ms Robot Software Corp.

3400 RIVERSPRAY CRES, Canada

Loại hình hoạt động: Cổ phần

Quy mô công ty: 10 - 24

Người liên hệ: Thao Le - 4164506714 - thaocanada2013@yahoo.com

Website: Lập trình viên Java, Android developer Trần Văn Kỳ


Số lượng tuyển

  • 1

Nơi làm việc

Cấp bậc

Ngành nghề

Mô tả công việc

We need Software Test Developer who knows Selenium, Java, TestNG. No experience is required. You will work remotely part-time (6 - 8 hours/week or Saturday/Sunday only). We will pay based on experience, but we accept student/graduate as well. Company is located in Canada. 

Please contact with thaocanada2013@yahoo.com for more detail.

 

Yêu cầu công việc

Responsible for writing automation test framework using Selenium in Java language.

Hạn chót nộp hồ sơ: 11/08/2018

Việc làm khác của công ty này