Lập trình viên IOS Cho công ty HOMEMOBILE

Trung tâm giới thiệu việc làm - Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM

357 - Lê Hồng Phong - Quận 10 - Tp.HCM

Trung tâm giới thiệu việc làm - Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TP HCM ra đời vào năm 2013, với mục tiêu cung cấp nguồn nhân lực có kiến thức và kỹ năng thực hành tốt, đã qua đạo tạo theo nhu cầu thực tế của các Công ty, Tổ chức; cũng như hỗ trợ và tạo điều kiện để học viên của Trung Tâm Tin Học – ĐH Khoa Học Tự Nhiên Tp.HCM có cơ hội được tiếp cận công việc.

* Phụ trách giới thiệu việc làm:

Email: gtvl@t3h.vn

Website: gtvl.t3h.vn

Quy mô công ty: 100 - 499

Người liên hệ: Trung tâm GTVL - Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM - 08.38337980 - gtvl@t3h.vn

Website: gtvl@t3h.vn


Nơi làm việc

Cấp bậc

Ngành nghề

Mô tả công việc

- At least 1 year of experience in application development on iPhone/iPad.

Yêu cầu công việc

JOB REQUIREMENT

- Outstanding software development skills in Objective-C and C++

- Has good knowledge and works well MVC (Model Wiew Controller) model in iOS application.

- Able to work with:

                + Database: SQLite, SQL

                + Core location

                + Core Graphics

                + iBeacon on bluetooth 4.0

- Experience with:

                + Json

                + XML

                + Google Analytics version 2.0

                + Quickblox version 1.8 later: use video call and message functions….

                + VOIP

                + Libcurl: use to build open SSL applications.

                + Crash report: Test Flight, Hockey

- Experience with HTTP server which use:

                + Cocoa HTTP Server on IOS 7.x: use to build application Client-Server

                + Route HTTP on IOS 7.x: use to build a application Client-Server

- Have knowledge multiple thread and Networking (Socket…)

- Have knowledge with system platform and some library which help access device system (Wifi configuration, Bluetooth…)

- Able to implement PNS (Push Notification Service) into real application is highly appreciated.

PRIORITY

- Have experience in MDM (Mobile Devices Managerment) is highly apprecisted

- Involved in the projects which published on the App Store

- Must understand and have the ablity to sesearch in English

- Good at reading/ writing in English. Proficient in English verbal is a plus.

TOOLS

- Worl well with a lot of tool such as:

                + Xcode 5.x

                + Source Tree, SVN

                + Asana Tool

                + SQLite Database Browser

                + iPhone Configuration Utilyty

                + Mac OSX 10.x

                + Linux

- Have knowledge a lot of tool such as: Netbean 7.0

Thông tin khác:

- Hình thức nộp hồ sơ: Tạo và nộp hồ sơ trực tiếp tại trang web giới thiệu việc làm: gtvl.t3h.vn

- Nộp qua địa chỉ email: gtvl@t3h.vn, ghi rõ tiêu đề vị trí ứng tuyển.

- Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn giới thiệu việc làm – Trung Tâm Tin Học Trường Đại học Khoa Học Tự nhiên.

- Số điện thoại: (08) 38301396 (Ext: 213)

Hạn chót nộp hồ sơ: 30/04/2014