Lập trình viên ANDROID cho công ty HOMEMOBILE

Trung tâm giới thiệu việc làm - Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM

357 - Lê Hồng Phong - Quận 10 - Tp.HCM

Trung tâm giới thiệu việc làm - Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TP HCM ra đời vào năm 2013, với mục tiêu cung cấp nguồn nhân lực có kiến thức và kỹ năng thực hành tốt, đã qua đạo tạo theo nhu cầu thực tế của các Công ty, Tổ chức; cũng như hỗ trợ và tạo điều kiện để học viên của Trung Tâm Tin Học – ĐH Khoa Học Tự Nhiên Tp.HCM có cơ hội được tiếp cận công việc.

* Phụ trách giới thiệu việc làm:

Email: gtvl@t3h.vn

Website: gtvl.t3h.vn

Quy mô công ty: 100 - 499

Người liên hệ: Trung tâm GTVL - Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM - 08.38337980 - gtvl@t3h.vn

Website: gtvl@t3h.vn


Nơi làm việc

Cấp bậc

Ngành nghề

Mô tả công việc

- At least 1 year experience in application development on android

- At least 1 year experience working on android device (Samsung, HTC, Nexus…)

- Outstanding software development skills in java

Yêu cầu công việc

JOB REQUIREMENT

- Able to work with

                + Database:SLQite

                + Http server, http service

                + Socket server, service

                + Design widget, debug code

                + Xml/Json on android

- Experience with:

                + Google Analytics

                + Push Notofication

                + Ibeacon…

­- Knowledge about device system:

                + Wifi config

                + Bluetooth

­                + Camera

PRIORITY

- Good at reading and writing in English, can use English to discuss

- Have experience in PHP/C#, MySql/Sql server

TOOLS

- Worl well with a lot of tool such as:

                + Eclipse

                + Source Tree

                + Asana

                + SQLite Database Browser

- Have knowledge a lot of tool such as: Netbean 7.0

Thông tin khác:

- Hình thức nộp hồ sơ: Tạo và nộp hồ sơ trực tiếp tại trang web giới thiệu việc làm: gtvl.t3h.vn

- Nộp qua địa chỉ email: gtvl@t3h.vn, ghi rõ tiêu đề vị trí ứng tuyển.

- Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn giới thiệu việc làm – Trung Tâm Tin Học Trường Đại học Khoa Học Tự nhiên.

- Số điện thoại: (08) 38301396 (Ext: 213)

Hạn chót nộp hồ sơ: 30/04/2014