Tìm hồ sơ


Tìm thấy (125) hồ sơ. Ngành nghề Ngày đăng

Chuyên viên thiết kế đồ họa

Trương Thị Yến Ngọc

 • Mỹ thuật/Thiết kế
 • Marketing
Lập Trình viên Android

Đỗ Tuấn Vương

 • IT - Phần mềm
 • Mỹ thuật/Thiết kế
Nguyễn Thị Thuý Chính

Nguyễn Thị Thuý Chính

 • Giáo dục/Đào tạo
 • Khác
Officer Staff

Nguyen Thi Thu Thanh

 • Khác
Lập trình viên iOS, Mac OS X

Nguyễn Hậu

 • IT - Phần mềm
Nhân viên thiết kế đồ họa website

Nguyễn Vân Long

 • Mỹ thuật/Thiết kế
Kế toán viên

Nguyễn Thị Thu

 • Khác
Thiết kế và lập trình website

Trần Quang Văn

 • IT - Phần mềm
 • Mỹ thuật/Thiết kế
Quản trị bệnh viện

Trần Thiện Hiếu

 • Marketing
 • Khác
Lập trình thiết bị di động trên android

Yến Trần Ngọc Hải

 • IT - Phần mềm
 • Khác
Android Developer

Do Vinh Nghi

 • IT - Phần mềm
Lập trình thiết bị di động trên môi trường IOS

Lê Tiến Đạt

 • IT - Phần mềm
Nhân Viên Thiết Kế Web

Huỳnh Cử Nhân

 • Mỹ thuật/Thiết kế
CV

Trịnh Văn Vinh

 • IT - Phần mềm
 • IT - Phần mềm
 • IT - Phần mềm
Thông tin nghề nghiệp

Nguyễn Nhật Quang

 • IT - Phần mềm
Curriculum Vitae_PhamDucMinh

Pham Minh

 • IT - Phần mềm
Chuyên viên kế toán

Nguyễn Thị Thanh Ngọc

 • Khác
Nhân Viên Kiểm Thử Phần Mền

nguyen phat huy

 • IT - Phần mềm
Nhân viên IT mạng - phần cứng

Hoàng Văn Khoa

 • IT-Phần cứng/Mạng
Lập Trình Viên .NET + Marketing Online

Nguyễn Hải Bằng

 • Marketing
 • IT - Phần mềm

Ngành nghề hấp dẫn