Tìm hồ sơ


Tìm thấy (125) hồ sơ. Ngành nghề Ngày đăng

(C++, Mobile developer)

Phạm Thành Hải

 • IT - Phần mềm
Thiết kế đồ họa

Nguyễn Duy Thức

 • Mỹ thuật/Thiết kế
 • IT - Phần mềm
Lập trinh vien

Trần Hoàng Công Minh

 • IT - Phần mềm
Chuyên viên mạng máy tính

Nguyễn Quốc Trung

 • IT-Phần cứng/Mạng
Lập trình viên PHP

Phạm Việt Long

 • IT - Phần mềm
Lập trình viên PHP

Lý Duy Toàn

 • IT - Phần mềm
Lập Trình Windows Phone/ Android

An Nguyen Hoang

 • IT - Phần mềm
Thực tập lập trình

Pham Vu

 • IT - Phần mềm
 • IT-Phần cứng/Mạng
 • Mỹ thuật/Thiết kế
Quản trị mạng

Lê Ngọc Trí

 • IT-Phần cứng/Mạng
IT HELPDESK

Đoàn Tuân

 • Giáo dục/Đào tạo
 • IT-Phần cứng/Mạng
Lập trình viên Java

Nguyễn Huy

 • IT-Phần cứng/Mạng
 • IT - Phần mềm
Lập trình viên iOS, .NET, JAVA

La Quốc Chương

 • IT - Phần mềm
Lập Trình Viên

Nguyễn Huy

 • IT-Phần cứng/Mạng
 • IT - Phần mềm
Lập trình viên Java, Android developer

Trần Văn Kỳ

 • IT-Phần cứng/Mạng
 • IT - Phần mềm
 • Nhân viên kinh doanh
Thiết kế đồ họa _ Lập trình WEB PHP (ZEND & SMARTY)

Nguyễn Minh Triết

 • Giáo dục/Đào tạo
 • Mỹ thuật/Thiết kế
 • IT - Phần mềm
Nhân viên IT, hỗ trợ kỹ thuật

Tạ Phước Long

 • IT-Phần cứng/Mạng
 • IT - Phần mềm
Lập trình PHP

Trần Ngọc

 • IT - Phần mềm
Lập trình viên Android

Nguyễn Phúc

 • IT - Phần mềm
 • Giáo dục/Đào tạo
Kiểm thử phần mềm Tester

Nguyễn Ngọc Thảo Ly

 • IT - Phần mềm
Thiết kế Đồ họa

Nguyễn Thị Cẩm Giang

 • Mỹ thuật/Thiết kế
 • Khác

Ngành nghề hấp dẫn