Thông tin cá nhân

Họ tên
Nguyen The Vinh
Giới tính
Nam
Ngày sinh
16/08/1989
Địa chỉ
29/5/10 Lien Khu 10-11, Quan Binh Tan
Email
techntvz@gmail.com
Điện thoại
01662111750

Thông tin chung

Số năm kinh nghiệm
0 năm
Cấp bậc hiện tại
Thực tập sinh
Bằng cấp cao nhát
Kỹ Sư
Ngoại ngữ
Cấp bậc mong muốn
Nhân viên
Nơi làm việc
TP. Hồ Chí Minh
Ngành nghề
IT - Phần mềm
Mức lương
Thỏa thuận

Thông tin chi tiết

Mục tiêu nghề nghiệp

Highly motivated, passionate Front-end developer committed to learning new technologies and keeping up with the latest in front-end development industry. Loving building user-friendly, responsive website.

Thành tích nổi bật

Front-End Developer Certificate.

Kinh nghiệm làm việc

freecodecamp - Tháng 4/2016 - Hiện tại

Front-end Developer

+ Convert PSD to HTML5, CSS3, Javascript. + Build website from ground up with HTML5, CSS3, jQuery and Bootstrap. + Using jQuery to make animation and improve user interface on website. + Using API to get information in third-party website.

Trình độ học vấn

Đai học Bách Khoa Hồ Chí Minh - Tháng 10/2013

Kỹ Sư - Tự Động Hóa

Đại Học Khoa Học Tự Nhiên Hồ Chí Minh - Tháng 12/2016

Khác - Front End Developer

Kỹ năng nổi bật

Modern WebStack: HTML5, CSS3, SASS/LESS, Javascript,jQuery.

 

Technologies: AJAX, JSON.

 

Workflow: Command line, Git, Github, Bootstrap, Webpack.

Thông tin tham khảo

Huynh Huu Phuong

Lecture of Automation Department - Đại học Bách Khoa Hồ Chí Minh

Email: - Điện thoại:

Đính kèm